Loting

De deelnemers van de Burgerassemblee zullen worden bepaald door loting. Deze loting zal gebeuren in twee stappen.

 

De eerste stap bestaat erin om 75 statistische zones in het Brusselse Gewest te loten. Een statistische zone is een geografische zone bestaande uit een aantal straten, waarvoor er statistische gegevens bestaan, bv. het aantal bewoners. Voor deze loting zal elke sector gewogen worden door het aantal bewoners. Dit geeft elke Brusselaar een gelijke kans om uitgeloot te worden.

De tweede stap splitst zich uit in verschillende fases in een week. In het begin van ieder fase zal een vast nummer van postadressen worden geloot voor iedere statistische sector.

 

Een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan de burgerassemblee zal naar elk van dit adres gestuurd worden. De genodigden zijn vrij om al dan niet deel te nemen. Om de deelnemingsgraad te verhogen, voorziet Agora erin om met de personen die gedomicilieerd zijn op dit adres telefonisch te contacteren, als hun telefoonnummer zich in de telefoonboek bevindt, of deur-aan-deur in het verloop van de week die volgt op het versturen van de brief.

 

Deze fasen zullen zich herhalen van week tot week, tot er een pool van minstens 178 kandidaten wordt behaald, die de creatie van 4 halve assemblees mogelijk maakt, rekening houdend met de quotas (3 effectieve half-assemblees en 1 plaatsvervangende). Deze creatie wordt gedaan met behulp van een algoritme die de verdeling van de kandidaten van de pool optimaliseert met als doel om de quotas in elke groep zo goed mogelijk te respecteren.

 

De loting zal ieder anderhalf jaar worden herhaald om de creatie van de volgende Assemblees mogelijk te maken.