Organigram

Bij ons wordt het werk op een horizontale manier georganiseerd om te verzekeren dat elk lid er zijn plaats vindt: vrijwilligers, werknemers, actieve leden, helpende handen, …

Agora werkt met 8 werkgroepen (WG's) :

ASSEMBLEE

COMMUNICATIE

 

BEWEGING

 

FINANCIËN

LEGAAL

IT

PARLEMENT

EXTERNE RELATIES

INTER WG

We zijn georganiseerd in werkgroepen (WG) die elk hun eigenheid hebben. Al deze verschillende werkgroepen komen samen in de InterWerkgroep (InterWG) die om de twee weken plaatsvindt. Het orgaan dient om belangrijke strategische beslissingen te nemen door middel van aangepaste toestemming.

FORUM

Daarnaast is er ook het Forum dat ook om de twee weken plaatsvindt (in afwisseling met de InterWG). Hier is het mogelijk om de voortgang van de lopende projecten binnen Agora te volgen. Het is ook een plaats waar het geven van een mening een noodzaak is en om op de hoogte te  blijven van wat er binnen de beweging gebeurt

Het Forum wordt ondersteund door het secretariaat dat als taak heeft het Forum voor te bereiden.