Identiteit van Agora

​Agora ijvert voor een vorm van democratie via loting. Met name de oprichting en de promotie van een Brusselse Assemblee met wetgevende macht. Het doel is om de institutionalisering van deze Assemblee te promoten.

 

De Assemblee wordt geloot onder de Brusselse bevolking en is statistisch representatief op het vlak van leeftijd, gender en scholingsgraad.

 

De werking van de Assemblee is deliberatief, te weten dat elke mening er een plaats krijgt, onderling uitgewisseld wordt en daarom niet bij voorbaat vastligt.

 

Het systeem is tevens participatief in de zin dat elke Brusselaar een reële kans maakt om actief deel te nemen aan het beslissingsproces.