Wat?

Een nieuw systeem van participatieve democratie waarbij burgers niet alleen stemrecht maar ook spreekrecht hebben.

Een assemblee die bestaat uit mensen die geloot worden onder de bevolking van het Brusselse gewest

De gelote burgers gaan onderling in discussie en formuleren antwoorden voor de uitdagingen van onze stad

Deze assemblee moet wetgevende macht krijgen. Het is tijd dat wij, burgers, beslissen over wat er in onze stad gebeurt.

Waarom?

Een dergelijk assemblee is meer representatief voor de diversiteit in onze maatschappij dan de verkiezingskandidaten dat nu zijn.

Zonder electorale druk kan de assemblee voorstellen doen voor de lange termijn.

De mogelijkheid tot loting maakt burgers meer politiek bewust.

Meer informatie over onze visie op democratie vind je in onze basistekst.